Każda osoba powinna zadbać, aby jej masa ciała była prawidłowa. Unikanie nadwagi czy otyłości jest kluczem do długiego, zdrowego życia. Obecnie istnieje wiele narzędzi do badania, czy nasza waga jest prawidłowa. Jednym z nich jest kalkulator BMI. Polega on na wyliczeniu wskaźnika masy ciała wyrażonej w kilogramach w stosunku do wzrostu podanego w centymetrach. Przyjmuje się, że prawidłowa waga znajduje się w przedziale pomiędzy 18,6 – 24,9. Kalkulator BMI po wprowadzeniu danych, automatycznie wylicza wskaźnik i dopasowuje do konkretnych przedziałów. I tak na przykład, wynik w granicach 25-29,99 oznacza nadwagę, zaś w granicach 17-18,49 niedowagę. Należy jednak pamiętać, że kalkulator BMI to narzędzie, które nie jest idealne. Nie sprawdza się dobrze w odniesieniu do osób, które uprawiają sport zawodowo. Takie osoby mają większą masę mięśniową, co niesie za sobą większą wartość wskaźnika. Kalkulator BMI nie ma też zastosowania dla osób młodych do 14 roku życia, ponieważ ich organizmy są wciąż w fazie rozwoju.